Weekvieringen 12 februari tot en met 19 februari 2018

Weekvieringen in de RK Parochiekerk  H. Laurentius

Woensdag      14 februari 09.00 uur    Kerkschoonmaak                                              Woensdag      14 februari 19.00 uur     Aswoensdag viering, met samenzang.                                                                                                 Voorganger : Marianne Turk.                        Zaterdag         17 februari 19.00 uur     Woord en Gebed viering m.m.v. E.M.S. koor!                                                                                   Voorganger :Marianne Turk.                                          Zondag           18 februari  11.00 uur     Woord en Gebed viering met samenzang.                                                                                           Voorganger : Marianne Turk.                          Zondag           18 februari  11.00 uur     Voorbereiding voor 1e Communicantjes.

Misintenties zaterdag 17 februari 19.00 uur:                                                                              Overleden armen en Weldoeners van de parochie,                                                                          Jan v. Rijn jaargetijde,  Riet v. Veen – v.d. Heiden, Marjolein v.d. Meulen – de Groot,           Fritz Gehrmann, Piet Janson, Nel v. Santen – Heemskerk, Wil Groen in ’t Woud – Waaijer, Cornelis v. Boheemen, Henk Boon, Hans Heemskerk, Annie de Winter-v. Leeuwen, Huub v. Santen, Louis Soonius, Willibrord Luiten, Fred Rosier, Alie v. Veen – Otto, Toos de Bruin v.d. Hoeven, Toon van Geijlswijk, Cor van Oosten,  Annie v.d. Poll- Kester, Rika Beukers-v Santen, Kees Luk, Fam. de Jong v.d. Poel,  Jan v Rijn en Elly Bennis v Marwijk                                                                                                                                      Misintenties zondag 18 februari 11.00 uur:                                                                                  Overleden armen en Weldoeners van de parochie,                                                                          Kees v Dijk, Piet v d Arend, Jaap Warmerdam, Jan Hubert Frauenfelder, Jan v. Rijn jaargetijde,  Riet v. Veen – v.d. Heiden, Marjolein v.d. Meulen – de Groot, Fritz Gehrmann, Piet Janson, Nel v. Santen – Heemskerk, Wil Groen in ’t Woud – Waaijer, Cornelis v. Boheemen, Henk Boon, Hans Heemskerk, Annie de Winter-v. Leeuwen, Huub v. Santen, Louis Soonius, Willibrord Luiten, Fred Rosier, Alie v. Veen – Otto, Toos de Bruin v.d. Hoeven, Toon van Geijlswijk, Cor van Oosten,  Annie v.d. Poll- Kester, Rika Beukers-van Santen.                                                                                                                                Kerkhulpen:                          Koster                                   Lector                                            Woensdag     15 februari      Adriaan Hilgersom                                                                   Zaterdag       17 februari      Adriaan Hilgersom                  eigen                                             Zondag         18 februari       Henk Granneman                    Jan Havik.

Overleden:                                                                                                                                    Alida van Veen-Otto in de leeftijd van 63 jaar                                                                                Catharina Maria (Toos) de Bruin- van der Hoeven in de leeftijd van 81 jaar                            Cornelis Adrianus van Oosten in de leeftijd van 85 jaar                                                              Mw. Rika Beukers- van Santen in de leeftijd van 85 jaar                                                        Annie van der Poll-Kester leeftijd van 66 jaar                                                                                                                                                                                                                                          Mededelingen vanuit het secretariaat:

Secretariaat is maandag 12 februari gesloten.

Kerkschoonmaak:  woensdag 15 februari gaan wij weer de kerk schoonmaken, als U wilt en kunt, bent U van Harte welkom om een handje mee te helpen!

Doopvoorbereiding: Wil jij ook je kindje laten dopen? Dan ben je welkom de volgende doopviering is 1 juli 2018.  Je kan jullie kindje aanmelden via het secretariaat, of via de mail

Kerkhulpen:  Er is behoefte aan een nieuwe Lector, als U kunt en wilt meehelpen meldt U dan aan bij het secretariaat. Wij vragen hiervoor ook aan jongeren om hierover te denken, het is tevens een hele goede oefening om in het openbaar te spreken.De lector is er mede om de voorganger te helpen i.p.v. misdienaars.

Kosters en Lectoren in onze kerk zijn schaars, er is plaats voor beide, mocht U zich geroepen voelen om ons hier in te helpen meldt U aan bij het secretariaat, bij voorbaat onze dank.

Kerkbalans:  het thema is: DE KERK VERBINDT                                                                         Ook dit jaar vragen wij Uw medewerking om onze kerkbalans op orde te kunnen houden, U kunt Uw bijdrage hier voor over maken op rek. NL49RABO0361502168. Ten bate van het behoud onze kerk, dat wij kunnen blijven samenkomen.

Geplaatst in Algemeen, Vieringen | Een reactie plaatsen

21 mei 2018 Eerste Heilige Communie voorbereiding

Gods grootste geschenk!

Allereerst stellen wij ons voor..

De werkgroep eerste heilige communie; Pastoor Broeders, Stef Verburg, Wendy van Steekelenburg. We zullen bij de 1e ouderavond kijken hoe we de taken kunnen verdelen.

Vele handen maken licht werk!

De Data                                                                                                                            Ouderavonden

Donderdag 25 januari 2018  20.00-21.30 u. Christus Dienaarkerk (Zoeterwoude)Donderdag 19 april 2018  20.00-21.30 u. Christus Dienaarkerk (Zoeterwoude)                 Ntb laatste puntjes  20.00-21.30 u. Pastorie Stompwijk

Voorsteldienst  Zondag 14-01-2018  11.00   Stompwijk                                                                   Kinderbijeenkomst  Zondag 18-02-2018 11.00- 12.30 uur Stompwijk                      Woensdag 14-3-2018  13.30-15.00 uur Zoeterwoude                                                                Zondag 15–04-2018  11.00-12.30 uur  Stompwijk                                                                            Ovb Woensdag 25-4-2018  13.30-15.00 uur  Zoeterwoude

Eerste heilige communie  Maandag 21 mei 11.30 uur Stompwijk

Dan nog wat belangrijke data;

 • Woensdag 25-4-2018 onder schooltijd ;Speurtocht in de kerk.
 • donderdag 22 maart 2018 19.00 u.; palmpaasstok maken bij de hobbyclub
 • zondag 25 maart 2018 11.00 u.; Palmpaasviering;.
 • Goede vrijdag 30 maart 2018; Kruisweg op eigen gelegenheid.
 • Woensdag 16 mei 2018 13.30 u.; generale repetitie  in de kerk.
 • Nog af te spreken ;Terugkommoment

Noteer bovenstaand data alvast in uw agenda!!

Deze data staan vast, we kunnen ze niet meer veranderen!! We vragen u met klem om, alleen als het echt niet anders kan, af te melden! Het is in het belang van uw kind en ook voor u om alle bijeenkomsten bij te wonen. 

De voorbereiding voor de EHC

De eerste ouderavonden wordt gezamenlijk met de andere kerken uit de heilige Petrus en Paulus parochie van Zoeterwoude gehouden. Deze bijeenkomsten vinden plaats in de Christus dienaar kerk in Zoeterwoude: van Swietenstraat 1). De avonden zullen eerst een algemeen deel kennen onder leiding van de pastoraal werkers. Daarna zal er met onze groep nog apart over de praktische voorbereiding gesproken worden.

Op de eerste kinderbijeenkomst krijgen de kinderen het werkboek Gods grootste geschenk. U gaat samen met de kinderen zich de komende weken voorbereiden op het feest van hun eerste heilige communie.

Zoals gezegd, krijgt u het werkboek Gods grootste geschenk

Het boek is verdeeld in verschillende stappen.Sommige stappen doen de kinderen met de ouders, sommige met de werkgroep. De verhalen zijn ten alle tijden goed om te lezen, samen met uw kinderen. Als de kinderen tijdens de voorbereiding bij elkaar komen, dienen zij hun werkboek met wat kleurpotloden bij zich te hebben. Het is raadzaam om de naam van uw kind op de buitenkaft van het werkboek te zetten, dan weten we snel welk boek van wie is.

Wij vragen wel uw hulp bij het volgende:

 • Het boekje voor de EHC-viering.
 • Versieren van de kerk.
 • De speurtocht.
 • De kinderbijeenkomsten.
 • Het opruimen van de kerk de dag na de EHC-viering.
 • Het terugkom moment.

Tijdens de eerste ouderavond zullen we de werkgroepen nader toelichten en kijken hoe we de werkzaamheden kunnen verdelen. Voor elke taak vragen wij een paar ‘man’, we willen graag dat de taken worden verdeeld.

Let op de data en tijdstip!

Wij vragen een bijdrage van â 40,=. Dit bedrag gebruiken we voor kosten van het werkboek, de bloemen, het aandenken en dergelijke. Dit bedrag is inclusief de foto-cd-rom.

Als u een declaratie hebt, lever hem dan in bij de werkgroep. U krijgt het geld zo snel mogelijk vergoed.

Bedragen boven de 10,= even melden, we hebben in het verleden voor verrassingen gestaan.

Er mag tijdens de vieringen niet worden gefotografeerd, dit is zeer storend voor iedereen. Er wordt van alles overal gedaan en het is zeer lastig als er steeds mensen met camera’s in de weg staan.                                                                                                                                          Een fotograaf kan iedereen en alle handelingen zo precies mogelijk vastleggen.     Afgelopen jaren hebben we gevraagd of Carmen Oliehoek de foto’s zou willen maken. We gaan haar ook voor dit jaar vragen. Tot nu toe rekende Carmen voor de gehele reportage op cd-rom een bedrag van 10 euro.

Indien iemand een fotograaf in de familie heeft die dit ook kan, kunnen we dit overleggen met de werkgroep en de overige ouders.

De viering is een lange zit voor sommige mensen. Het komt voor dat er familieleden, of vrienden zijn die niet zo lang op de harde kerkbank kunnen zitten. We hebben dan de mogelijkheid om (beperkt) een aantal plaatsen te reserveren die wat aangenamer zijn. Wilt u een plaats reserveren, dan horen wij dit graag.

Het boekje EHC maken.

Het is de bedoeling dat u, (samen met pastoor Broeders/ pastoraal werker) het boekje maakt.  Er is een hele map met boekjes van voorgaande jaren, ook op de website van stichtingsamuel.nl kun je heel wat ideeen vinden.  Alleen de liedjes, die moeten in overleg met de pastoor/dirigent(e)/koor uitgezocht worden.

De kinderen kunnen (bijv.) tekeningen maken, die in het boekje kunnen worden verwerkt. Jullie kunnen heel goed de indeling van de viering maken, van wie wat doet, en wie wat voorleest etc. Je moet dan vooral rekening houden met wat het kind of de ouder wil of kan!De juf kan wel vertellen welk kinderen kunnen voorlezen. (leesniveau). Er is voor kinderen niets zo frustrerend als ze iets moeten doen wat ze niet willen of kunnen. Houd u ook rekening met het stemvolume van het kind, want de kerk zit wel heel vol. Verder, als het boekje in concept klaar is, laat het dan nakijken door de pastoor.

Vervolgens kan het worden gebracht naar de pastorie in Zoeterwoude. Daar kan het worden gestencild. Er zijn 350 zitplaatsen in de kerk, dus max. 350 boekjes.

Begin op tijd met het boekje want het kan gebeuren dat er een fout insluipt, en dan moet er nog tijd zijn om deze te corrigeren. Verder kunnen de boekjes dan worden gevouwen en geniet, dit kan in de pastorie. (Maandag, woensdag en vrijdag is er altijd iemand aanwezig van 10 tot 12 uur)

Misschien is er tijdens de viering een ouder broertje of zusje die de boekjes dan kan verkopen bij de ingang van de kerk. 

Belangrijk is dat u tijdig afspreekt en overleg doet met de rest van de groep!! 

Het versieren van de kerk.

Maandag 21 mei is dit jaar een heel speciale dag voor de kinderen. Daarom is het belangrijk om de kerk er zo mooi mogelijk uit te laten zien! De kerk mag dan versierd worden met bloemen enz. Met alles wat jullie verder zoal kunnen bedenken in het thema van de viering.  Omdat dit jaar de viering op 2e pinksterdag is moeten we even met de reguliere verzorgers van de bloemen afspreken hoe we met de versiering omgaan. Het zou wel leuk zijn om de bloemen al 1e pinksterdag in de kerk te hebben.

Het algemene advies is; vraag aan de koster wat er zoal mogelijk is. Hij weet waar je vazen etc. kunt vinden. Maak ook een afspraak met de koster wanneer jullie de kerk gaan versieren, dan zal hij zorgen dat de deur van de kerk open is. Vrijdag is de beste dag om te versieren, dan zijn de bloemen nog vers en mooi op de dag van het feest. De eventuele kosten kunnen zoals gezegd, worden gedeclareerd.

Er zijn een aantal momenten.

 • Na het voorstellen worden de knutsel, met naam en foto van het kind in de kerk gehangen. Alle mensen die in de kerk komen kunnen dan zien welke kinderen er dit jaar hun eerste heilige communie doen.

Dit geheel blijft hangen tot na de E.H.Communie-viering.

 • Eerste heilige communieviering.

Dan moet de kerk er toch op zijn mooist uit zien!

Voor de eventuele bloemstukken zijn ruimschoots vazen en potten voorhanden. De koster of de werkgroep weten goed de weg in de kerk, dus kun je altijd hun hulp vragen. Ook bij het versieren geldt; begin op tijd met de voorbereidingen!

De bloemen kunnen wellicht gesponsordworden. Vraag tuinders, hoveniers of misschien particulieren met een weelderige tuin. Vragen?? de werkgroep. 

De kinderbijeenkomsten

Er zijn 5 momenten dat de kinderen bijeen komen om opdrachten in het boek te maken, of gewoon samen te zijn om over het feest te praten. De bijeenkomsten zijn ongeveer anderhalf uur.

De bijeenkomsten vinden deels plaats op de woensdag middag. Daarnaast zijn er enkele zondag ochtenden vanuit de kerk. We beginnen met een stukje in de kerk, waarna we in het zaaltje verder werken aan het boek. Samen met de werkgroep uit Zoeterwoude worden de bijeenkomsten voorbereid. Hierdoor is er dit jaar bij de kinder bijeenkomsten geen assistentie van andere ouders nodig.

De doopkaars.

De kinderen komen aan het begin van de EHC viering voor de pastoor de kerk binnen. Ze hebben dan hun doopkaars in de hand. Ze lopen de kerk rond en bij het altaar gekomen, worden ze dan neergezet.  Het zou aardig zijn als de kaars dan aangekleed is met wat bloemen. Een eenvoudig bloemstukje met als middelpunt de doopkaars.

Het opruimen van de kerk Na de viering moet de kerk weer worden opgeruimd. De bloemen kunnen misschien wel blijven staan. Neem hiervoor contact op met de koster.  De knutsel wordt met de kinderen meegegeven. (dit kan natuurlijk ook in de viering zelf ingepast worden). Waar alles opgeruimd moet worden kan ook in overleg met de koster,

Voor verdere vragen, natuurlijk bij de werkgroep.

Terugkommoment.

Bij deze gelegenheid kunnen de ouders en kinderen nog wat napraten over de EHC. Ook zijn dan de foto’s klaar. Deze bijeenkomst kan worden gehouden in de aula van de school, of bij mooi weer buiten. (in het verleden is het al eens in de tuin bij een van de kinderen gehouden). Dit is natuurlijk aan u. De kinderen kunnen dan lekker spelen, en de ouders hebben rustig de tijd om te praten etc. Voor dit moment is het de bedoeling dat de groep iets te eten en te drinken verzorgd. We denken hierbij aan koffie/thee met wat lekkers  en limonade voor de kinderen.

Het feest is er voor u en de kinderen!

 Broertjes en zusjes

Het is niet de bedoeling dat broertjes/zusjes bij de communicanten in de bank zitten tijdens de eerste communie viering. Dus misschien moet u voor oppas zorgen tijdens die uren, of misschien kunnen ze bij familieleden in de bank zitten. Het is een viering speciaal voor de communicanten, en dan is het niet zo leuk als je wordt afgeleid door de kleintjes.

De speurtocht.

De hele klas is dan uitgenodigd om de hele kerk en sacristie te bezoeken, en allerlei vragen te beantwoorden. De kinderen lopen zelfstandig (in groepjes) door de kerk naar verschillende punten. (achterin de kerk met het koor, het doopvond, het altaar, de begraafplaats, sacristie, etc.)U kunt dan iets over deze plaatsen vertellen, (u krijgt de info ..)

Geplaatst in Eerste Heilige Communie, Geen categorie, Jeugd, Vieringen | Een reactie plaatsen

Doopviering 14 januari 2018

Zondag 14 januari 2018 zijn vier kinderen gedoopt in onze kerk in Stompwijk door pastoor W. Broeders.

Jip Elvis Jan Martin Heemskerk

Job Franciscus Edwin Maria Heemskerk

Romy Johanna Willemina Kukler

Sam Petrus Marcus Janson

Er waren veel mensen naar de kerk gekomen en de dopelingen zagen er mooi uit. het was een bijzondere viering waar de ouders, oma’s en peters en meters aan hebben bijgedragen.

De peter van Jip eindigde met een gedicht (laatste vers):

door de doop ben je opgenomen

kind van mensen, kind van god

in de kring hier om je heen

leven kun je niet alleen.

Wij heten Jip, Job, Romy en Sam van harte welkom in onze parochiegemeenschap!

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Eerste Heilige Communie 2018

Beste ouders,

Komend jaar wordt de Eerste Heilige Communie voor de kinderen van groep 4 gehouden in mei 2018. De exacte datum wordt nog vastgesteld.

Via dit schrijven willen wij u, als ouders van de kinderen, hierop  attent maken. Door het invullen van de onderstaande strook kunt u aangeven of u uw zoon of dochter wilt opgeven voor de Eerste Heilige Communie.

De kinderen zullen op dit sacrament voorbereid worden door  een aantal bijeenkomsten op de zondagochtend/woensdagmiddag. Daarnaast zult u als ouders aan de hand van een werkboek ook thuis met uw kind hieraan werken.

Graag dit strookje inleveren of gegevens e-mailen voor 1 december 2017 bij de werkgroep of bij het secretariaat van de kerk. U kunt het natuurlijk ook aan ons geven.

Namens de werkgroep alvast bedankt.
Stef Verburg
Wendy van Steekelenburg
Of email                                                                                                                     

———————————————————————————————————–
Naam :
Adres :
Postcode en woonplaats :
Telefoonnummer :
E-mailadres:
Geboortedatum :
Hij/Zij * doet de Eerste Heilige Communie

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Het H. Vormsel 2018, de voorbereidingen gaan weer beginnen!

Afgelopen week 15 november 2017 heb ik, samen met pastoraal werkster Marlen Falke, een bezoek gebracht aan groep 8 van de Maerten van den Veldeschool. We hebben wat verteld over merkschoenen, over de H. Laurentius en over stappen die je zet om bij de kerk te horen. Het komend jaar wordt het Heilig Vormsel toegediend door de bisschop van der Henden op zaterdag 9 juni 2018 om 19.00 uur in de Hartebrugkerk te Leiden.

Donderdag 23 november 2017 is er om 20.00 uur een informatieavond voor de ouders over het H. Vormsel en de voorbereiding daarop in de zaal naast de Petruskerk aan de Lammeschansweg in Leiden. Alle ouders zijn van harte welkom. Ben u die avond verhinderd of wilt u informatie over de voorbereiding op het vormsel in Stompwijk dan kunt u mij altijd mailen.

Het bezoek aan groep 8 was al reuze gezellig, dus wij rekenen op een heel leuk voorbereidingstraject.

Marianne Turk,

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Zing jij mee in het kinderkoor?

Zing jij mee op 24 december 2017 a.s.in het kinderkoor ?

Op 24 december 2017 is er een viering voor kinderen in de H. Laurentius (Stompwijk) en de Goede Herder (Zoeterwoude-dorp). Dit jaar zal het koortje 2x zingen op kerstavond. 1x van 17:00-17:40 uur te Zoeterwoude en 1x van  19:00-19:50 uur te Stompwijk. Wij zorgen voor eten en drinken tussendoor, zodat je niet met een lege maag hoeft te zingen.

Heb jij zin om te zingen en ben je enthousiast ? Geef je dan heel snel op. We repeteren op donderdag avond en beginnen op 9 november 2017 met repeteren in de H. Laurentius kerk van 19:00-19:45 uur.

Meldt je aan via de mail (), of lever het ingevulde strookje in. (Dr. van Noortstraat 102 – Stompwijk).

—————————————————————————————————————————————

Naam: …………………………………………………….Leeftijd: …………………………………………………..

Telefoonnummer overdag …………………………/ avonduren: …………………………………………….

E-mail …………………………………………………………………………………………………………………….

Als je op 1 van de tijdstippen op kerstavond, niet kan zingen, wil je dat dan hieronder aangeven?

…………………………………………………………………………………………………………

Wil je aan je ouders vragen of zij kunnen rijden op kerstavond naar Zoeterwoude en van Zoeterwoude naar Stompwijk en/of terug? Zij zullen dan benaderd worden vlak voor de kerst, zodat er een schema opgesteld kan worden. Mijn ouders kunnen wel / niet rijden en kunnen …….. personen meenemen.

Patricia van Arkelen / Annie Borst

Geplaatst in Algemeen, Berichten uit het dorp, Jeugd, Vieringen | Een reactie plaatsen

Doopviering 24 september 2017

Zondag 24 september om 13.00 uur is de Doopviering met samenzang met als                        voorganger Pastoor Broeders.

De dopelingen zijn:

Milou Mariska Marianne Guijt

Zoya Laurisa Elisabeth Petronella Sebastiäo

Dat zij mogen opgroeien in een gelukkig gezin.

Doopvieringen:

De volgende doopviering is op zondag 14 januari 2018

 

Geplaatst in Berichten uit het dorp, dopen, Vieringen | Een reactie plaatsen

Monumentendag 9 september 2017

Zaterdag  9 september om   10.00 uur is er de opening van Monumentendag door de wethouder van onze gemeente,   ook U bent uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Er is een Zouaven, beschermers van de paus, tentoonstelling in de kerk,                                   plus verdere bezichtiging van de kerk in het kader van Monumentendag!

Geplaatst in Algemeen, Berichten uit het dorp, Geen categorie | Een reactie plaatsen

Doopviering 23 april 2017

Op 23 april 2017 zijn in Stompwijk in de H. Laurentius 4 kinderen gedoopt door Pastoor Broeders.

Lucy Leonoor Hogervorst                                                                                                              Quint Adrianus Nicolaas Hogervorst                                                                                            Loïs Maria Elisabeth Hilgersom                                                                                                    Davy Pieter van Leeuwen

Wij heten hen van harte welkom in de geloofsgemeenschap!

De doopviering was door de ouders, werkgroep en Pastoor in elkaar gezet, waardoor er ook ruimte was voor persoonlijke wensen.

Een van de ouders sprak een mooi gedicht uit en dat gedicht raakte de kern van de viering: de doop van 4 kinderen.

Ook aan de doopkledij van 1 van de kinderen zat een bijzonder verhaal vast. Van parachute naar trouwjurk en van trouwjurk naar doopkleed.

Het was een bijzondere viering, waaraan menigeen nog vaak zal terugdenken.

Wilt u ook uw kindje laten dopen?

Dan kan dat natuurlijk. U kunt zich hiervoor opgeven via het secretariaat. De volgende doopviering staat gepland op 24 september 2017.

Namens de doopwerkgroep Stompwijk,

Ingrid en Patricia

Geplaatst in Berichten uit het dorp, dopen, Jeugd | Een reactie plaatsen

Kinderkoor voor de Eerste Communieviering op 14 mei 2017

Zing jij mee op14 mei 2017 in het kinderkoor ? Op zondag 14 mei 2017 om 11:00 uur is er weer een Eerste Heilige Communieviering in de H. Laurentius kerk in Stompwijk.                                                Heb jij zin om te zingen en ben je enthousiast ?                          Geef je dan heel snel op. We beginnen op woensdag 12 april 2017met repeteren in de kerk van 19:00-19:45

Meldt je aan via de mail of lever het ingevulde strookje in. (Dr. van Noortstraat 102)                                                  —————————————————————————————

Naam: …………………………………………………….Leeftijd:

Telefoonnummer overdag …………………………/ avonduren:

E-mail …………………………………………………….                                       Patricia van Arkelen

Geplaatst in Berichten uit het dorp, Eerste Heilige Communie, Geen categorie, Jeugd | Een reactie plaatsen