Doopviering 23 april 2017

Aankondiging volgende doopviering;

Wil je of willen jullie je kindje laten dopen of wil je zelf gedoopt worden dan is de volgende doopviering is op zondag 23 april 2017.

De voorbereidingsavond op het doopsel is op woensdag 5 april 2017 op een nog nader bekend te maken lokatie.

Wil je je kindje ook laten dopen?

Aanmelden voor deze viering is nog mogelijk via het secretariaat.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Weekvieringen 21 maart 2017 tot en met 27 maart 2017

Weekvieringen in de RK Parochiekerk  H. Laurentius

Donderdag 23 maart  19.00 uur    Avondwake voor Fritz Gehrmann                                                                                                          m.m.v. E.M.S. koor                                                                                                                                  Voorganger: Marianne Turk                                          Vrijdag 24 maart   11.00 uur          Uitvaartviering voor Fritz Gehrmann                                                                                                   m.m.v. Oud Prinsen koor                                                                                                                       waarna begrafenis op het kerkhof naast de kerk                                                                               Voorganger : Pastoor Broeders                                Zaterdag 25 maart                            Geen viering.                                                                             Zondag 26 maart   11.00 uur           Eucharistie viering met samenzang                                                                                                       Voorganger: Pastoor Broeders

Misintenties zondag 26 maart 11.00 uur:                                                                           Voor de armen en overleden weldoeners van de parochie                                                               Aad Smits Jaargetijde,  Herman Bennis, Jan v.d. Krogt, Overleden ouders v. Boheemen-v.d. Krogt, Toos v. Boheemen-Warmenhoven, Piet v. Boheemen, Thea Oudshoorn-Hendriks, Huib v. d. Helm, Rina v. Maren-Olsthoorn, Rinus v. Haaster, Ellie Lelieveld-Colpa, Arnold v. Swieten, Piet v. Steen, Marianne den Hartog- Eikens, Piet Disseldorp, Jan de Bruin, Ed v. Bemmelen, Loes v. Haaster- v. d. Meer, Jan Turk, Aad v.d. Ham, Cees de Haas, Rie Verhagen- v. Santen, Aad v. Dijk, Jan Kleiwegt, Jan v. Rijn, Riet v. Veen- v.d. Heiden, Marjolein v.d. Meulen- de Groot, Wim Post.

Kerkhulpen:                        Koster                  Lector                    

Zondag 26 maart                A. Hilgersom           Jan Havik

Overleden ;   De heer Aad van Dijk in de leeftijd van 69 jaar.                                                                                 De heer Johannes Martinus van Rijn in de leeftijd van 89 jaar                                                     Mevrouw Maria Johanna van Veen van der Heiden in de leeftijd van 91 jaar.                           Mevrouw Marjolein van der Meulen de Groot in de leeftijd van 58 jaar.
De heer Jacobus van de Post in de leeftijd van 82 jaar                                                                     De heer Fritz Gehrman in de leeftijd van 73 jaar

Mededelingen vanuit het secretariaat:

Bedevaart:  In de herfstvakantie organiseert Bisdom Rotterdam, een bedevaart naar Rome.
De informatie hierover is te verkrijgen bij de Petruskerk Leiden.
Adres Lorentzkade 16A 2313 GB Leiden.

Kerkhulpen:  Door het wegvallen van wijlen Dhr. Jan v. Rijn is er behoefte aan een nieuwe Lector, als U kunt en wilt meehelpen meldt U dan aan bij het secretariaat. De lector is er mede om de voorganger te helpen i.p.v. misdienaars                                                 Kerkbalans:  het thema is: DE KERK VERBINDT                                                                         Ook dit jaar vragen wij Uw medewerking om onze kerkbalans op orde te kunnen houden, U kunt Uw bijdrage hier voor over maken op rek. NL49RABO0361502168. Ten bate van het behoud onze kerk, dat wij kunnen blijven samenkomen.

Doopvieringen: De volgende doopviering is na overleg met betrokkenen personen.U kunt zich aanmelden via het secretariaat.

Kerkhulp: onze kerk heeft gelukkig nog iedere week een viering, maar daar horen wel wat hulpen bij om alles goed te laten verlopen.

Hier bij is er de vraag naar Hulpkosters en Lectoren,  ook Misdienaars zijn welkom!

Voelt U of jij zich geroepen om ons te helpen ,meldt U dan aan op het secretariaat. U bent welkom!

Kerkhof: zoals velen al gezien hebben, de paden op ons kerkhof zijn vernieuwd.

Geplaatst in Algemeen, Vieringen | Een reactie plaatsen

Kerstmis 2016

Gezins viering Kerstavond 2016 19.00 uur

Op kerstavond is er de viering, om zeven uur, voor het hele gezin.                                               Het kinderkoor  klonk ,tijdens de laatste repetities, als een engeltjes koor

Dus dat beloofd wat. Wij hebben zowel het traditionele kerst verhaal, als een nieuw verhaal vertaald.

Voor een ieder wat wils. Voorganger: Marianne Turk

2e Kerstdag 2016 11.00 uur

Bent U welkom, dan gaan wij weer ,,Kindje Wiegen,,

Wij lezen een leuk Kerst verhaal en zingen Kerst liedjes.  Dus ook de allerkleinste zijn WELKOM!

En natuurlijk het traditionele koekdelen, dus U gaat niet met honger naar huis!

Wij hopen tot ziens.

Marianne Turk en Conny Janson.

Kerstgroet 2016:

Alle medewerkers en vrijwilligers rond om onze kerk , Wensen U en de Uwen fijne kerstdagen en een vredevol 2017.

Kerst gedachte 2016:

Jaarlijks ,in de kersttijd, is het weer de mogelijkheid om opnieuw te beginnen.

Met te werken naar Vrede, een haast ondoenlijke taak in deze tijd van oorlog en geweld!

Maar toch wens ik U de mogelijkheid om er mee te beginnen, VREDE-VREDE-VREDE,

Vrede om ons heen , te beginnen in ons dorp , laat het uitvloeien naar een ieder van Goede wil.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Kerstvoorbereidingen

Woensdag 14 december 2016 is er weer kerkschoonmaak en poetswerk voor de kerst. Als U kunt, bent U welkom om een handje te helpen. Wij beginnen om 9.00 uur.                           Er is koffie en soep voor de werkers!

Kerststal zetten

Maandag 19 december 2016 gaan wij de stal zetten. Ook dan beginnen wij om 9.00 uur. Woensdag 21 december 2016 komen de bloem- en kerst versieringen in de kerk, dit alles om mooie kerstvieringen te kunnen doen.

Mocht U willen/kunnen, een handje mee te helpen

U bent welkom.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Kerkschoonmaak

Kerk schoonmaken voor de Kerst:

Woensdag 14 december is het weer kerkschoonmaak en poetswerk voor de kerstvieringen! Als U kunt, bent U welkom voor een handje te helpen.                                                                                                                                                                                                                                       Er is koffie en soep voor de werkers!

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Eerste Heilige Communie 14 mei 2017

Eerste Heilige Communie

Binnenkort gaan we weer beginnen met de voorbereidingen voor de Eerste Heilige Communie. Komend jaar wordt de Communie viering voor de kinderen van groep 4 gehouden op 14 mei 2017. Via deze brief maken wij u erop attent dat u uw zoon of dochter daarvoor kan opgeven.  Meer informatie over wat de Eerste Heilige Communie inhoud kunt u vinden op de website van de kerk (www.hlaurentius.nl ) onder vieringen/jeugd.

Onderaan de brief vind u de emailadressen van de werkgroep. U kunt uw zoon of dochter door middel van een email aanmelden. Daarin vragen wij u de voor en achternaam, geboortedatum, volledig adres en een telefoonnummer van één of beide ouder te vermelden.

De kinderen zullen op dit sacrament voorbereid worden tijdens  een aantal bijeenkomsten op de woensdagmiddag en zondagmorgen. Daarnaast zult u als ouders aan de hand van een werkboek ook thuis met uw kind hieraan werken.

ehc

Voor de kinderen die nog niet gedoopt zijn maar toch graag de Eerste Heilige Communie willen ontvangen is er de mogelijkheid om alsnog gedoopt te worden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de werkgroep of met het secretariaat van de kerk. Het secretariaat is bereikbaar op maandag, woensdag en vrijdag van 10 tot 12 uur op nummer 071-5801604.  Of u kunt mailen naar:                                            laurentius                                                                                                    Graag ontvangen wij de email voor 1 december bij een van de leden van de werkgroep.

Namens de werkgroep alvast bedankt.                                                                                                 Stef Verburg, Wendy Steekelenburg.                                                                           stef wendy

Geplaatst in Algemeen, Eerste Heilige Communie, Jeugd, Vieringen | Een reactie plaatsen

Zingen met het kinderkoor voor de Kerstviering

Zing jij mee op kerstavond in het kinderkoor ?

 Op 24 december om 19:00 zal er een gezinsviering zijn in de H. Laurentius kerk.

We gaan er net als afgelopen jaar weer een leuke viering van maken, die afgestemd wordt op kinderen.

Heb jij zin om te zingen en ben je enthousiast ?

Geef je dan heel snel op. We beginnen op 16 november met repeteren in de kerk.

(Woensdag avond van 19:00-19:45)

 Meldt je aan via de mail, of door het invullen van onderstaand strookje.

———————————————————————————————————-

Naam: …………………………………………………….Leeftijd: …………………………………………………..

Telefoonnummer overdag …………………………/ avonduren: …………………………..

E-mail …………………………………………………….

Patricia van Arkelen, Doctor van Noortstraat 102, Stompwijk

knipsel 

Geplaatst in Algemeen, Berichten uit het dorp, Jeugd, Vieringen | Een reactie plaatsen

Kerk en Kermis in Stompwijk

Wegens de geboden rust op de begraafplaats is tijdens de Paardendagen 2016 het kerkhof van 19.00 uur 09.00 uur afgesloten.

Maandagochtend 18 Juli is wegens de feestelijke activiteiten het secretariaat gesloten.

Wij wensen iedereen gezellige Paardendagen 2016

Secretariaat H. Laurentius

Geplaatst in Algemeen, Begraafplaats, Berichten uit het dorp | Een reactie plaatsen

Zeven vormelingen ontvangen het Heilig Vormsel op 11 juni 2016

Zeven vormelingen uit Stompwijk

Zaterdag 11 juni hebben in de Petruskerk in Leiden 7 kinderen uit Stompwijk van de bisschop het sacrament van het H. Vormsel ontvangen. De voorbereiding is dit jaar samen met de kinderen uit Zoeterwoude gedaan. Heel gezellig en intensief is er gedurende meerdere bijeenkomsten in de pastorie gewerkt vanuit het project In vuur en vlam. Er is een bezoek gebracht aan diaconaal-centrum De Bakkerij in Leiden om te zien wat daar allemaal aan goede werken gedaan worden voor mensen die het moeilijk hebben. Zondag 5 juni is een hele dag besteed aan het zogenaamde Are you ready-project. Deze dag was samen met de andere vormelingen uit Leiden en wordt begeleid door een groep jongeren. Op 26 mei is in de Petruskerk met alle vormelingen geoefend. En deze oefening heeft zijn vruchten afgeworpen, want de vormselviering verliep vlekkeloos. Ik was heel trots op de kinderen vanuit Stompwijk en vanuit Zoeterwoude.

Als parochiekern feliciteren we met deze mijlpaal: Amy Knijnenburg, Ilse van Santen, Lieke Onderwater, Kimberley van Arkelen, Kim Ammerlaan, Jaimy van Santen en Dries van Bemmelen.

Werkgroep H. Vormsel

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Doopfeest Aniek van Leeuwen en Manon van Santen 12 juni 2016

Zondag 12 juni 2016 zijn Aniek van Leeuwen en Manon van Santen gedoopt. Beide dopelingen zagen er prachtig uit in een mooie doopjurk van de familie. Lieke en Maaike, de grote zussen van Aniek en Manon, vulden de doopvont met water, waarna pastoor Broeders de doop verrichtte. Oma Angelique van Leeuwen las de zeven wensen behorende bij de zeven kaarsen van de zevenarmige kandelaar voor. Het was een leuke en bijzondere viering. Wij heten Aniek en Manon van harte welkom in onze parochie!

IMG_1693

De volgende doopviering is nog niet gepland.

Aanmelden kan via het secretariaat van de kerk.

Geplaatst in Berichten uit het dorp, dopen, Geen categorie, Jeugd, Vieringen | Een reactie plaatsen