Weekvieringen 15 januari tot en met 28 januari 2018

Weekvieringen in de RK Parochiekerk  H. Laurentius

Donderdag 18 januari 20.00 uur            Vergadering wijkcontacten.                                            Vrijdag 19 januari 19.00 uur                     Avondwake voor C. van Oosten                                                                                                              voorganger: M. Turk                                                Zaterdag 20 januari 11.00 uur                  Uitvaartdienst C. van Oosten waarna bijzetting op                                                                            de begraafplaats naast onze kerk.                   Zaterdag  20 januari                                   Geen viering.                                                   Zondag  21 januari  11.00 uur                   Eucharistie viering, met samenzang                                                                                                    Voorganger: Pastoor Broeders.                                      Maandag 22 januari 19.00 uur                 Avondwake voor Annie van der Poll                                                                                                   Voorganger; M Turk                                                         Dinsdag 23 januari 11.00 uur                   Uitvaartdienst Annie van der Poll-Kester                                                                                           Voorganger; Pastoor Broeders

Misintenties zondag 21 januari 11.00 uur;                                                                                    Voor de armen en overleden weldoeners van de parochie,                                                              Riet v. Rijn v.d. Sande, Arie en Rika van Santen- Verhagen, Cors van den Bosch , Jeanne van den Bosch- van Haaster, Ton en Carla van den Bosch ,Sjanie Waaijer van den Bosch, Rie Verhagen – v. Santen, Aad v. Dijk, Jan Kleiwegt, Jan v. Rijn,  Riet v. Veen – v.d. Heiden, Marjolein v.d. Meulen – de Groot, Fritz Gehrmann, Piet Janson, Nel v. Santen – Heemskerk, Wil Groen in ’t Woud – Waaijer, Cornelis v. Boheemen, Henk Boon, Hans Heemskerk, Annie de Winter-v. Leeuwen, Huub v. Santen, Louis Soonius, Willibrord Luiten, Fred Rosier, Ali v. Veen – Otto, Toos de Bruin v.d. Hoeven, Toon van Geijlswijk.

Kerkhulpen:                          Koster                           Lector                   

Zondag   21 januari                Henk Granneman              Nel Klijn

Overleden:                                                                                                                                    Alida van Veen-Otto in de leeftijd van 63 jaar                                                                                Catharina Maria (Toos) de Bruin- van der Hoeven in de leeftijd van 81 jaar                            Cornelis Adrianus van Oosten in de leeftijd van 85 jaar                                                           Annie van der Poll-Kester leeftijd van 66 jaar                                                                                                                                                                                                                                          Mededelingen vanuit het secretariaat:

Doopvoorbereiding: Wil jij ook je kindje laten dopen? Dan ben je welkom de volgende doopviering is 1 juli 2018.  Je kan jullie kindje aanmelden via het secretariaat, of via de mail

 

Kerkhulpen:  Er is behoefte aan een nieuwe Lector, als U kunt en wilt meehelpen meldt U dan aan bij het secretariaat. Wij vragen hiervoor ook aan jongeren om hierover te denken, het is tevens een hele goede oefening om in het openbaar te spreken.De lector is er mede om de voorganger te helpen i.p.v. misdienaars.

Kosters en Lectoren in onze kerk zijn schaars, er is plaats voor beide, mocht U zich geroepen voelen om ons hier in te helpen meldt U aan bij het secretariaat, bij voorbaat onze dank.

Kerkbalans:  het thema is: DE KERK VERBINDT                                                                         Ook dit jaar vragen wij Uw medewerking om onze kerkbalans op orde te kunnen houden, U kunt Uw bijdrage hier voor over maken op rek. NL49RABO0361502168. Ten bate van het behoud onze kerk, dat wij kunnen blijven samenkomen.

Geplaatst in Algemeen, Vieringen | Een reactie plaatsen

Doopviering 14 januari 2018

Zondag 14 januari 2018 zijn vier kinderen gedoopt in onze kerk in Stompwijk door pastoor W. Broeders.

Jip Elvis Jan Martin Heemskerk

Job Franciscus Edwin Maria Heemskerk

Romy Johanna Willemina Kukler

Sam Petrus Marcus Janson

Er waren veel mensen naar de kerk gekomen en de dopelingen zagen er mooi uit. het was een bijzondere viering waar de ouders, oma’s en peters en meters aan hebben bijgedragen.

De peter van Jip eindigde met een gedicht (laatste vers):

door de doop ben je opgenomen

kind van mensen, kind van god

in de kring hier om je heen

leven kun je niet alleen.

Wij heten Jip, Job, Romy en Sam van harte welkom in onze parochiegemeenschap!

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Eerste Heilige Communie 2018

Beste ouders,

Komend jaar wordt de Eerste Heilige Communie voor de kinderen van groep 4 gehouden in mei 2018. De exacte datum wordt nog vastgesteld.

Via dit schrijven willen wij u, als ouders van de kinderen, hierop  attent maken. Door het invullen van de onderstaande strook kunt u aangeven of u uw zoon of dochter wilt opgeven voor de Eerste Heilige Communie.

De kinderen zullen op dit sacrament voorbereid worden door  een aantal bijeenkomsten op de zondagochtend/woensdagmiddag. Daarnaast zult u als ouders aan de hand van een werkboek ook thuis met uw kind hieraan werken.

Graag dit strookje inleveren of gegevens e-mailen voor 1 december 2017 bij de werkgroep of bij het secretariaat van de kerk. U kunt het natuurlijk ook aan ons geven.

Namens de werkgroep alvast bedankt.
Stef Verburg
Wendy van Steekelenburg
Of email                                                                                                                     

———————————————————————————————————–
Naam :
Adres :
Postcode en woonplaats :
Telefoonnummer :
E-mailadres:
Geboortedatum :
Hij/Zij * doet de Eerste Heilige Communie

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Het H. Vormsel 2018, de voorbereidingen gaan weer beginnen!

Afgelopen week 15 november 2017 heb ik, samen met pastoraal werkster Marlen Falke, een bezoek gebracht aan groep 8 van de Maerten van den Veldeschool. We hebben wat verteld over merkschoenen, over de H. Laurentius en over stappen die je zet om bij de kerk te horen. Het komend jaar wordt het Heilig Vormsel toegediend door de bisschop van der Henden op zaterdag 9 juni 2018 om 19.00 uur in de Hartebrugkerk te Leiden.

Donderdag 23 november 2017 is er om 20.00 uur een informatieavond voor de ouders over het H. Vormsel en de voorbereiding daarop in de zaal naast de Petruskerk aan de Lammeschansweg in Leiden. Alle ouders zijn van harte welkom. Ben u die avond verhinderd of wilt u informatie over de voorbereiding op het vormsel in Stompwijk dan kunt u mij altijd mailen.

Het bezoek aan groep 8 was al reuze gezellig, dus wij rekenen op een heel leuk voorbereidingstraject.

Marianne Turk,

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Zing jij mee in het kinderkoor?

Zing jij mee op 24 december 2017 a.s.in het kinderkoor ?

Op 24 december 2017 is er een viering voor kinderen in de H. Laurentius (Stompwijk) en de Goede Herder (Zoeterwoude-dorp). Dit jaar zal het koortje 2x zingen op kerstavond. 1x van 17:00-17:40 uur te Zoeterwoude en 1x van  19:00-19:50 uur te Stompwijk. Wij zorgen voor eten en drinken tussendoor, zodat je niet met een lege maag hoeft te zingen.

Heb jij zin om te zingen en ben je enthousiast ? Geef je dan heel snel op. We repeteren op donderdag avond en beginnen op 9 november 2017 met repeteren in de H. Laurentius kerk van 19:00-19:45 uur.

Meldt je aan via de mail (), of lever het ingevulde strookje in. (Dr. van Noortstraat 102 – Stompwijk).

—————————————————————————————————————————————

Naam: …………………………………………………….Leeftijd: …………………………………………………..

Telefoonnummer overdag …………………………/ avonduren: …………………………………………….

E-mail …………………………………………………………………………………………………………………….

Als je op 1 van de tijdstippen op kerstavond, niet kan zingen, wil je dat dan hieronder aangeven?

…………………………………………………………………………………………………………

Wil je aan je ouders vragen of zij kunnen rijden op kerstavond naar Zoeterwoude en van Zoeterwoude naar Stompwijk en/of terug? Zij zullen dan benaderd worden vlak voor de kerst, zodat er een schema opgesteld kan worden. Mijn ouders kunnen wel / niet rijden en kunnen …….. personen meenemen.

Patricia van Arkelen / Annie Borst

Geplaatst in Algemeen, Berichten uit het dorp, Jeugd, Vieringen | Een reactie plaatsen

Doopviering 24 september 2017

Zondag 24 september om 13.00 uur is de Doopviering met samenzang met als                        voorganger Pastoor Broeders.

De dopelingen zijn:

Milou Mariska Marianne Guijt

Zoya Laurisa Elisabeth Petronella Sebastiäo

Dat zij mogen opgroeien in een gelukkig gezin.

Doopvieringen:

De volgende doopviering is op zondag 14 januari 2018

 

Geplaatst in Berichten uit het dorp, dopen, Vieringen | Een reactie plaatsen

Monumentendag 9 september 2017

Zaterdag  9 september om   10.00 uur is er de opening van Monumentendag door de wethouder van onze gemeente,   ook U bent uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Er is een Zouaven, beschermers van de paus, tentoonstelling in de kerk,                                   plus verdere bezichtiging van de kerk in het kader van Monumentendag!

Geplaatst in Algemeen, Berichten uit het dorp, Geen categorie | Een reactie plaatsen

Doopviering 23 april 2017

Op 23 april 2017 zijn in Stompwijk in de H. Laurentius 4 kinderen gedoopt door Pastoor Broeders.

Lucy Leonoor Hogervorst                                                                                                              Quint Adrianus Nicolaas Hogervorst                                                                                            Loïs Maria Elisabeth Hilgersom                                                                                                    Davy Pieter van Leeuwen

Wij heten hen van harte welkom in de geloofsgemeenschap!

De doopviering was door de ouders, werkgroep en Pastoor in elkaar gezet, waardoor er ook ruimte was voor persoonlijke wensen.

Een van de ouders sprak een mooi gedicht uit en dat gedicht raakte de kern van de viering: de doop van 4 kinderen.

Ook aan de doopkledij van 1 van de kinderen zat een bijzonder verhaal vast. Van parachute naar trouwjurk en van trouwjurk naar doopkleed.

Het was een bijzondere viering, waaraan menigeen nog vaak zal terugdenken.

Wilt u ook uw kindje laten dopen?

Dan kan dat natuurlijk. U kunt zich hiervoor opgeven via het secretariaat. De volgende doopviering staat gepland op 24 september 2017.

Namens de doopwerkgroep Stompwijk,

Ingrid en Patricia

Geplaatst in Berichten uit het dorp, dopen, Jeugd | Een reactie plaatsen

Kinderkoor voor de Eerste Communieviering op 14 mei 2017

Zing jij mee op14 mei 2017 in het kinderkoor ? Op zondag 14 mei 2017 om 11:00 uur is er weer een Eerste Heilige Communieviering in de H. Laurentius kerk in Stompwijk.                                                Heb jij zin om te zingen en ben je enthousiast ?                          Geef je dan heel snel op. We beginnen op woensdag 12 april 2017met repeteren in de kerk van 19:00-19:45

Meldt je aan via de mail of lever het ingevulde strookje in. (Dr. van Noortstraat 102)                                                  —————————————————————————————

Naam: …………………………………………………….Leeftijd:

Telefoonnummer overdag …………………………/ avonduren:

E-mail …………………………………………………….                                       Patricia van Arkelen

Geplaatst in Berichten uit het dorp, Eerste Heilige Communie, Geen categorie, Jeugd | Een reactie plaatsen

Kom 6 april 2017 Palmpasenstokken maken bij de hobbyclub

Zondag 9 april 2017 is het palmpasen.

Daarom gaan we volgende week donderdagavond, 6 april 2017, tussen 18.30 uur en 19.45 uur weer palmpasen stokken maken. Dit gebeurd bij de Hobbyclub (boven in het Dorpshuis). Alle kinderen uit Stompwijk en omgeving zijn welkom om een palmpasenstok te maken.

Wij hebben stokken en papier om de palmpasenstok te versieren. Als dit klaar is mag je hem meenemen en thuis afmaken door er nog wat snoepgoed en fruit aan te hangen.

De kosten van dit alles zijn € 1,50. Hiervoor wordt ook een broodhaantje voor op de Palmpasenstok besteld.

Het broodhaantje kun je ophalen op het kerkplein op zondagochtend 9 april 2017 tussen 10.35 uur en 10.55 uur zodat ze lekker vers zijn. Om 11.00 uur is de viering van Palmpasen. Het zou leuk zijn als alle kinderen meelopen in de processie in de kerk. Na deze viering mag je de Palmpasenstok zelf wegbrengen naar iemand die wel een opkikkertje kan gebruiken. Je kunt iemand uitkiezen van de lijst van parochianen (bij de Hobbyclub op donderdagavond) of iemand uit je eigen kennissen kring. Wil je dan wel graag even nakijken of diegene op de lijst staat om te voorkomen dat er mensen zijn die 2 of meer stokken krijgen en een ander niets.

Groetjes en hopelijk tot ziens,

De werkgroep Eerste Heilige Communie en de Hobbyclubleiding

Geplaatst in Berichten uit het dorp, Eerste Heilige Communie, Geen categorie, Jeugd | Een reactie plaatsen