Weekvieringen 7 mei tot en met 16 mei 2018

Weekvieringen in de RK Parochiekerk  H. Laurentius

Donderdag 10 mei  09.30 uur  Hemelvaart, Eucharistie viering in de                                                                                                Goede Herder Kerk Zoeterwoude Rijndijk                                                                                           Voorganger: Pastoor Broeders.                                          Donderdag 10 mei   19.00 uur Rozenkrans gebed in de pastoriezaal                                                                                                  Gebedsleider: Marian Turk.                                                  Zaterdag 12 mei                          Geen viering.                                                                                    Zondag 13 mei 11.00 uur          Eucharistie viering met begeleiding en liederen van Los                                                                Masis uit Bolivia t.b.v. Amigos                                                                                                              Voorganger Pastoor Broeders.                                               Maandag  14 mei 10.00 uur      Kerkschoonmaak.

Misintenties zondag 13 mei 11 uur;                                                                                  Voor de armen en overleden weldoeners van de parochie,                                                       Voor alle Moeders van de Parochie,  Piet v.d. Arend, Jaap Warmerdam, Annie v.d. Burg-v. Veen, Corrie v.d. Zijden- v. Leeuwen, Thijs Klijn, Bert de Jong en Lena de Jong- v.d. Geest, Cornelia Maria Luiten- Groenewegen, Louis Luiten, Ans Luiten, Piet Janson,  Nel v. Santen- Heemskerk, Wil Groen in t Woud – Waaijer, Cornelis v. Boheemen, Henk Boon, Hans Heemskerk, Annie de Winter-v. Leeuwen, Huub v. Santen, Louis Soonius, Willibrord Luiten, Fred Rosier, Alie v. Veen – Otto, Toos de Bruin v.d. Hoeven, Toon van Geijlswijk, Cor van Oosten, Annie v.d. Poll- Kester,  Rika Beukers-v Santen, Jozina de Groot den Elsen.

Kerkhulpen:     Koster                              Lector 

Zondag 13 mei     Henk Granneman            Rienus Odijk

Overleden:                                                                                                                                        Mw. Rika Beukers- van Santen in de leeftijd van 85 jaar                                                            Annie van der Poll-Kester leeftijd van 66 jaar                                                                          Josina Wilhelmina de Groot – den Elsen in de leeftijd van 97 jaar                                                                                                                                                                                                          Mededelingen vanuit het secretariaat:

Doopvoorbereiding: Wil jij ook je kindje laten dopen? Dan ben je welkom de volgende doopviering is 1 juli 2018.  Je kan jullie kindje aanmelden via het secretariaat, of via de mail

Kerkhulpen:  Er is behoefte aan een nieuwe Lector, als U kunt en wilt meehelpen meldt U dan aan bij het secretariaat. Wij vragen hiervoor ook aan jongeren om hierover te denken, het is tevens een hele goede oefening om in het openbaar te spreken.De lector is er mede om de voorganger te helpen i.p.v. misdienaars.

Kosters en Lectoren in onze kerk zijn schaars, er is plaats voor beide, mocht U zich geroepen voelen om ons hier in te helpen meldt U aan bij het secretariaat, bij voorbaat onze dank.

Kerkbalans:  het thema is: DE KERK VERBINDT                                                                         Ook dit jaar vragen wij Uw medewerking om onze kerkbalans op orde te kunnen houden, U kunt Uw bijdrage hier voor over maken op rek. NL49RABO0361502168. Ten bate van het behoud onze kerk, dat wij kunnen blijven samenkomen.

Dit bericht is geplaatst in Algemeen, Vieringen. Bookmark de permalink.