Weekvieringen 19 maart tot en met 26 maart 2018

Weekvieringen in de RK Parochiekerk  H. Laurentius

Zaterdag 24 maart            15.30 uur   Presentatie Goede Week  in de kerk.                                                                                                     Hier bij geeft Marianne Turk uitleg over de Week                                                                             voor Pasen.                                                               Zondag  25 maart             11.00 uur   Palmpasen viering, m.m.v. E.M.S. koor                                                                                               Voorganger: Marianne Turk.                                Misintenties zondag 25 maart 11.00 uur;                                                                                          Voor de armen en overleden weldoeners van de parochie,                                                      Riet v. Rijn – v. d. Sande, Kees Luk, Elly Bennis – v. Marwijk, Jan v. Rijn, Jan v.d. Krogt,      Bert de Jong en Lena de Jong v.d. Geest, Thijs Klijn, Piet Janson, Nel v. Santen – Heemskerk, Wil Groen in ’t Woud – Waaijer, Cornelis v. Boheemen, Henk Boon, Hans Heemskerk, Annie de Winter – v. Leeuwen, Huub v. Santen, Louis Soonius, Willibrord Luiten, Fred Rosier, Alie v. Veen – Otto, Toos de Bruin v.d. Hoeven, Toon van Geijlswijk, Cor van Oosten, Annie v.d. Poll – Kester, Rika Beukers – v. Santen, Jozina de Groot den Elsen.

Kerkhulpen:                       Koster                           Lector                   

Zondag   25 maart                 Adriaan Hilgersom          E.M.S.

Overleden:                                                                                                                                        Mw. Rika Beukers- van Santen in de leeftijd van 85 jaar                                                            Annie van der Poll-Kester leeftijd van 66 jaar                                                                          Josina Wilhelmina de Groot – den Elsen in de leeftijd van 97 jaar                                                                                                                                                                                                          Mededelingen vanuit het secretariaat:

Doopvoorbereiding: Wil jij ook je kindje laten dopen? Dan ben je welkom de volgende doopviering is 1 juli 2018.  Je kan jullie kindje aanmelden via het secretariaat, of via de mail

Kerkhulpen:  Er is behoefte aan een nieuwe Lector, als U kunt en wilt meehelpen meldt U dan aan bij het secretariaat. Wij vragen hiervoor ook aan jongeren om hierover te denken, het is tevens een hele goede oefening om in het openbaar te spreken.De lector is er mede om de voorganger te helpen i.p.v. misdienaars.

Kosters en Lectoren in onze kerk zijn schaars, er is plaats voor beide, mocht U zich geroepen voelen om ons hier in te helpen meldt U aan bij het secretariaat, bij voorbaat onze dank.

Kerkbalans:  het thema is: DE KERK VERBINDT                                                                         Ook dit jaar vragen wij Uw medewerking om onze kerkbalans op orde te kunnen houden, U kunt Uw bijdrage hier voor over maken op rek. NL49RABO0361502168. Ten bate van het behoud onze kerk, dat wij kunnen blijven samenkomen.

Dit bericht is geplaatst in Algemeen, Vieringen. Bookmark de permalink.