Weekvieringen 16 oktober 2017 tot en met 23 oktober 2017

Weekvieringen in de RK Parochiekerk  H. Laurentius

Donderdag 19 oktober         19.00 uur  Rozenkrans gebed in de pastoriezaal                              Zaterdag 21 oktober             19.00 uur  Woord en Gebed viering m.m.v. het E.M.S. koor                                                                             Voorganger: Marianne Turk.                                  Zondag 22 oktober               11.00 uur  Woord en gebed viering met samenzang                                                                                             Voorganger: Marianne Turk.                                                                                                                                                                                                 Misintenties zaterdag 21 oktober 19.00 uur;                                                                     Voor de armen en overleden weldoeners van de parochie,                                                             Fam. de Jong v.d. Poel, Jan de Bruin, Ed v. Bemmelen, Loes v. Haaster- v. d. Meer, Jan Turk, Aad v.d. Ham, Cees de Haas, Rie Verhagen – v. Santen, Aad v. Dijk, Jan Kleiwegt, Jan v. Rijn, Riet v. Veen – v.d. Heiden, Marjolein v.d. Meulen – de Groot, Fritz Gehrmann, Piet Janson, Nel v. Santen – Heemskerk, Wil Groen in t Woud – Waaijer, Cees v. Boheemen, Henk Boon, Hans Heemskerk.

Misintenties zondag 22 oktober 11.00 uur;                                                                   Voor de armen en overleden weldoeners van de parochie,                                                             Jeanne Granneman-Zits, Joyce Granneman, Annie v.d. Burg v. Veen, Gerrit v. Santen, Arie en Rika v. Santen- Verhagen, Jan de Bruin, Ed v. Bemmelen, Loes v. Haaster- v. d. Meer, Jan Turk, Aad v.d. Ham, Cees de Haas, Rie Verhagen – v. Santen, Aad v. Dijk, Jan Kleiwegt, Jan v. Rijn, Riet v. Veen – v.d. Heiden, Marjolein v.d. Meulen – de Groot, Fritz Gehrmann, Piet Janson, Nel v. Santen – Heemskerk, Wil Groen in t Woud – Waaijer,            Cees v. Boheemen, Henk Boon, Hans Heemskerk.

Kerkhulpen:                Koster                           Lector                   

Zaterdag 21 oktober        Peter Hilgersom                  E.M.S.                                                              Zondag   22 oktober        Adriaan Hilgersom             Nel Klijn

Mededelingen vanuit het secretariaat:

Agenda:

Kerkhulpen:  Er is behoefte aan een nieuwe Lector, als U kunt en wilt meehelpen meldt U dan aan bij het secretariaat. Wij vragen hiervoor ook aan jongeren om hierover te denken, het is tevens een hele goede oefening om in het openbaar te spreken.De lector is er mede om de voorganger te helpen i.p.v. misdienaars.

Kosters en Lectoren in onze kerk zijn schaars, er is plaats voor beide, mocht U zich geroepen voelen om ons hier in te helpen meldt U aan bij het secretariaat, bij voorbaat onze dank.

Doopviering:  De eerst volgende doopviering is 14 januari 2018 ,wil jij ook je kindje laten dopen? Dan ben je van harte welkom,

U kunt zich aanmelden via het secretariaat, of via de mail

                                                                                             

Kerkbalans:  het thema is: DE KERK VERBINDT                                                                         Ook dit jaar vragen wij Uw medewerking om onze kerkbalans op orde te kunnen houden, U kunt Uw bijdrage hier voor over maken op rek. NL49RABO0361502168. Ten bate van het behoud onze kerk, dat wij kunnen blijven samenkomen.

Dit bericht is geplaatst in Algemeen, Vieringen. Bookmark de permalink.