Weekvieringen 12 december 2017 tot en met 19 december 2017

Weekvieringen in de RK Parochiekerk  H. Laurentius

Zaterdag  16 december                                Geen viering.                                                                    Zondag 17 december  11.00 uur                 3e Zondag van de Advent.                                                                                                                        Woord en Gebed viering met samenzang                                                                                            Voorganger: Marianne Turk.                                        Zonder 17 december 14.00 uur                   Kerst samenzang, in de Petrus kerk aan de                                                                                        Lammerschansweg te Leiden om 14.00 uur.                                                                                      Waarbij het kerstverhaal, vooral voor kinderen,                                                                                en bekende kerstliederen                                              Maandag 18 december 9.00 uur               Voor de kerstvieringen poetsen wij e.e.a. op, als U                                                                            wilt helpen heel graag. Om 9.00 uur beginnen                                                                                  wij,  er is koffie met..   en als het poetsen klaar is,                                                                            is er soep. Ook wordt dan de stal geplaatst door                                                                                de nodige vrijwilligers                                                  Dinsdag 19 december 9.00 uur                 Kerk versieren voor Kerst                                                                                                                                                                                    Misintenties: Zondag 17 december 11.00 uur:                                                                        Voor de armen en overleden weldoeners van de parochie,                                                         Kees v. Dijk, Aad v.d. Ham, Cees de Haas, Rie Verhagen – v. Santen, Aad v. Dijk, Jan Kleiwegt, Jan v. Rijn,  Riet v. Veen – v.d. Heiden, Marjolein v.d. Meulen – de Groot, Fritz Gehrmann, Piet Janson, Nel v. Santen – Heemskerk, Wil Groen in ’t Woud – Waaijer, Cornelis v. Boheemen, Henk Boon, Hans Heemskerk, Annie de Winter-v. Leeuwen, Huub v. Santen, Louis Soonius, Willibrord Luiten, Fred Rosier.

Kerkhulpen:                          Koster                           Lector               

Zondag   17 december             Adriaan Hilgersom         Nel Klijn

Overleden: Willibrordus Adrianus Maria Luiten in de leeftijd van 64 jaar                                                       Joanna Gerarda de Winter-van Leeuwen in de leeftijd van 79 jaar                                            Aloysius Gerardus Cornelis Soonius – Louis – in de leeftijd van 68 jaar                                  Alfred Johannes Gerardus Rosier in de leeftijd van 60 jaar                                                                                                                                                                 Mededelingen vanuit het secretariaat:

Doopvoorbereiding: woensdag 13 december om 20.00 uur is er een voorbereiding avond, voor de doopviering van 14 januari 2018 ,met pastoor Broeders in de pastorie.

U kunt nog aanmelden t/m 10 december.

U kunt zich aanmelden via het secretariaat, of via de mail

Zondag 17 dec: Kerst samenzang, in de Petrus kerk aan de Lammerschansweg te Leiden om 14.00 uur. Waarbij het kerstverhaal, vooral voor kinderen, en bekende kerstliederen.

Maandag 18 dec: Voor de kerstvieringen poetsen wij e.e.a. op, als U wilt helpen heel graag.Om 9.00 uur beginnen wij, er is koffie met..   en als het poetsen klaar is, is er soep.

Ook wordt dan de stal geplaatst door de nodige vrijwilligers.

Dinsdag 19 dec: Wordt begonnen met de bloemversieringen, voor het kerstfeest.

Kerkhulpen:  Er is behoefte aan een nieuwe Lector, als U kunt en wilt meehelpen meldt U dan aan bij het secretariaat. Wij vragen hiervoor ook aan jongeren om hierover te denken, het is tevens een hele goede oefening om in het openbaar te spreken.De lector is er mede om de voorganger te helpen i.p.v. misdienaars.

Kosters en Lectoren in onze kerk zijn schaars, er is plaats voor beide, mocht U zich geroepen voelen om ons hier in te helpen meldt U aan bij het secretariaat, bij voorbaat onze dank.

Kerkbalans:  het thema is: DE KERK VERBINDT                                                                         Ook dit jaar vragen wij Uw medewerking om onze kerkbalans op orde te kunnen houden, U kunt Uw bijdrage hier voor over maken op rek. NL49RABO0361502168. Ten bate van het behoud onze kerk, dat wij kunnen blijven samenkomen.

Dit bericht is geplaatst in Algemeen, Vieringen. Bookmark de permalink.