Werkgroep Eerste Heilige Communie

De werkgroep Eerste Heilige Communie helpt de ouders met de voorbereiding voor de Eerste Heilig Communie.

Deze voorbereiding bestaat uit een aantal bijeenkomsten van de kinderen, de ouders en de ouders met kind.

De kinderen krijgen een werkmap waarin de beginselen van het rooms katholieke geloof op heldere wijze worden uitgelegd. Ook krijgen zij een speurtocht door de kerk zodat zij vertrouwd worden met de kerk en alles wat daar bij hoort.

Voor verdere informatie

mail laurentius