Secretariaatmedewerkers

Het secretariaat verzorgt alle zaken rondom de kerk en zijn kerkdiensten.
Hier kunt u binnen de openingstijden terecht voor het opgeven van uw misintenties en het stellen van vragen over allerhande zaken in en rondom de kerk.