Werkgroep Heilig Vormsel

Deze groep begeleidt kinderen uit groep 8 voor het Heilig vormsel.

Deze voorbereiding bestaat uit een aantal bijeenkomsten met de werkgroep voor de kinderen en ouders binnen de parochiekern
De viering vindt elk jaar plaats in een andere kerk binnen de parochie.
Zodat elke kerk eens in de paar jaar hiervoor gebruikt wordt.

Ook zijn er wat voorbereidingsavonden voor de gehele parochie waarin u kunt kennismaken met de andere kinderen en ouders van de parochiekernen die meedoen.

Voor verder informatie
mail laurentius