Doopviering

Een paar keer per jaar worden er in onze kerk doopvieringen gehouden. Maar wat gaat hier aan vooraf?

De ouders kunnen hun toekomstige dopeling aanmelding bij het secretariaat.

Als het verzoek daar binnenkomt zal de doopgroep geïnformeerd worden.

Zij nemen op hun beurt contact op met de ouders en zullen in onderling overleg een datum voor een doopviering vaststellen.

De viering vindt altijd plaats op een zondag en begint om 12:30 uur.

Voorafgaand aan een viering is er een voorbereidingsavond met de ouders, doopgroep en pastoor.

Tijdens deze avond wordt de viering besproken (wat kan men verwachten) en zullen ook de praktische zaken besproken worden.

Afhankelijk van het aantal dopelingen kan men kiezen of men het originele doopvont wil gebruiken, of het nieuwe doopvont (nabij altaar).

Het doel van de doopgroep is dat men een persoonlijke invulling kan geven aan een doopviering.

Daarom mogen de ouders een deel van de viering invullen. Denk aan liedjes, gedichten en persoonlijke wensen.

Op deze manier kan een viering geheel naar eigen wens worden samengesteld.

Tijdens de doopviering wordt een ”duifje” uitgereikt wat ter herinnering opgehangen wordt in de kerk.

1x per jaar zal er voor alle dopelingen en hun ouders, broers, zusjes, familie, vrienden, etc. een terugkom viering worden georganiseerd. Iedereen wordt hiervoor persoonlijk benaderd.

Na afloop van deze viering kan men het ”duifje” meenemen naar huis.