Praktische zaken rondom de doop

Praktische zaken rondom de doopviering:

 •  De kerk vraagt voor het dopen geen bijdrage en de doopkaars wordt geschonken, maar…….. in iedere viering (dus ook een doopviering) wordt een collecte gehouden. De opbrengst daarvan wordt gebruikt om de kerk te onderhouden.
 • Bepaal hoeveel doopboekjes er nodig zijn. Hou er rekening mee dat er 4 nodig zijn voor de pastoor, de koster en de werkgroep. In Zoeterwoude (St Jan kerk) kunnen de boekjes gedrukt worden. Alleen in Zwart/Wit. Eventuele kleuren afdrukken, kunnen zij niet verzorgen. Er kan daar 1 kant-en-klaar boekje afgegeven worden voor het drukken. Vermeld bij het afgeven dat het gaat om een viering voor Stompwijk.
 • Zelf een boekje maken en drukken mag uiteraard ook. Zet geen tekst/plaatjes in het boekje die schokkend zijn, racistisch, etc. Zorg ervoor dat het boekje VOORDAT het gedrukt gaat worden, wordt gecontroleerd door de pastoor. Na goedkeuring van de pastoor, kan het boekje geprint worden.
 • Doopboekjes klaar? Geef ze uiterlijk 1 dag van te voren af aan de Dr. van Noortstraat 102 (Patricia, 06-15013390) of Ondermeerweg 37 (Ingrid, 06-52679500).
 • De viering begint om xxxxx uur. Wij verwachten jullie 15 minuten voor aanvang in de pastorie (als de deur dicht zit, kun je via de kerk naar binnen). Familieleden mogen plaatsnemen in de banken.
 • Vermeld aan de pastoor en de werkgroep wie de Peter en Meter zijn en laat hen plaatsnemen vooraan in de kerk.
 • In overleg met de pastoor wordt per doopviering bekeken welk doopvont er gebruikt wordt. Het originele doopvont (140 jaar oud), of het doopvont wat bij het altaar staat. E.e.a. hangt ook af van het aantal mensen dat verwacht wordt.
 • Zijn er mindervalide mensen? Geef het even door, zodat we kunnen bepalen of de grote deuren bij de ingang van de kerk open moeten. De kerk heeft aan de zijkant een hellingbaan en is toegankelijk voor minder validen mensen.
 • Neem een wit lakentje/doekje mee, als je kindje geen witte doopkleding aan heeft.
 • Doopformulier nog niet ingeleverd? Vul het dan z.s.m. in (bij voorkeur per e-mail).
 • Foto’s maken mag uiteraard, maar om onrust en lopen van gasten te voorkomen, geniet het de voorkeur om 1 à 2 personen foto’s te laten maken.
 • Zodra de kinderen gedoopt zijn, zullen de kerkklokken luiden.
 • Het is mogelijk om een bloemstukje neer te zetten bij het Maria-altaar, omdat de ouders en de dopeling hier naartoe gaan tijdens de doopplechtigheid. Dit is GEEN verplichting.
 • Het doopbordje wordt achterin de kerk opgehangen door de Peter en Meter.
 • Vergeet na afloop de doopkaars niet!