Doopformulier

Doopformulier Heilige Laurentius Kerk Stompwijk

Doopdatum:          Begintijd viering:                       uur
Familienaam:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoonnummer thuis/mobiel:
E-mailadres:
Doopnamen van de dopeling:                                                                     M  /  V
Roepnaam van de dopeling:
Achternaam van de dopeling:
Geboortedatum en plaats:
Plaats van het kind in het gezin:     1e      2e     3e     4e     5e       (svp omcirkelen)
Indien meerdere kinderen:
Roepnamen van de kinderen:
Familienaam van de vader:
Roepnaam van de vader:
Is de vader gedoopt? JA    /   NEE                          (svp omcirkelen)
Zo ja, wat zijn de doopnamen?
Zo ja, tot welk kerkgenootschap
behoort de vader?
Familienaam van de moeder:
Roepnaam van de moeder:
Is de moeder gedoopt? JA  /  NEE                              (svp omcirkelen)
Zo ja, wat zijn de doopnamen?
Zo ja, tot welk kerkgenootschap
behoort de moeder?
Is het huwelijk kerkelijk ingezegend? JA   /  NEE                             (svp omcirkelen)

Indien u kiest voor peter en/of meter:

Familienaam van de peter
Is de peter gedoopt? JA  /  NEE                              (svp omcirkelen)
Zo ja, wat zijn de doopnamen?

Zo ja tot welk kerkgenootschap
behoort de peter?

 

 

Familienaam van de meter:
Is de meter gedoopt? JA  / NEE                               (svp omcirkelen)
Zo ja, wat zijn de doopnamen?

Zo ja, tot welk kerkgenootschap
behoort de meter?

Toestemming voor plaatsing bericht en foto in Rondom de Kerk/website kerk? JA  / NEE                               (svp omcirkelen)
Toestemming voor Actie Kerkbalans JA  / NEE                                (svp omcirkelen)

Handtekening moeder:                                                                                  Handtekening vader:  ______________                                                                                    ________________