De kerk

Heilige Laurentius Stompwijk

De Sint-Laurentiuskerk werd tussen 1871 en 1878 gebouwd. De oude schuilkerk van Nootdorp was bouwvallig geworden en werd na afbraak in 1871 tijdelijk vervangen door een noodkerk. De kerk werd gebouwd naar een ontwerp van Evert Margry, een van de belangrijkste leerlingen van Pierre Cuypers. Margry ontwierp een driebeukige neogotische kruiskerk. De kosten werden begroot op f. 52.532,12. De Sint-Laurentiuskerk werd op 12 september 1878 ingewijd. In 2010 en 2011 is de kerk grondig gerestaureerd. (Bron: Wikipedia)