Contactgegevens

koptekst2

Heilige Laurentius kerk
Onderdeel van de RK Parochie HH Petrus en Paulus Leiden

Contact met de Pastores, bij ernstige ziekte,
Overlijden, of een persoonlijk gesprek.
Via het centraal meldingsnummer  06 22 02 76 68

Bereikbaarheid Pastorie:
Dokter van Noortstraat 88
2266 HA Stompwijk
telefoon 071-5801604
mail laurentius                                                                                                         geg.broeders

Openingstijden parochiesecretariaat:                                                                                     Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur.                                                                 Buiten openingstijden antwoord apparaat
E-mail:
mail laurentius

Bijdrage voor misintenties op rekening NL36 RABO 0361 5009 47
Actie kerkbalans en donaties op rekeningnummer NL49 RABO 0361 5021 68

Verzorging begrafenissen en crematies
De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl

Columbarium, voor het in gebruik nemen van een nis in het columbarium kunt U contact opnemen met het secretariaat.

Heeft u financiële problemen? De Parochiële Charitatieve Instelling van onze parochie kan u wellicht helpen. Uw aanvraag wordt vertrouwelijke behandeld. Hiervoor kunt u contact opnemen met het secretariaat of mailen naar: