Rondom De Kerk berichten

Hieronder treft u de laatste vijf berichten aan zoals die zijn verschenen op de website van ‘Rondom de Kerk: in en om Leiden‘. De berichten worden hier automatisch bijgewerkt als op de website van ‘Rondom de Kerk: in en om Leiden’ nieuwe informatie verschijnt.


Kerk zijn in tijden van afbraak

Op woensdag 25 oktober houdt hoogleraar theologie Erik Borgman in de Lokhorstkerk een lezing over ‘kerk zijn in tijden van afbraak’. Hij wil de discussie prikkelen over wat een kerkgemeenschap in de toekomst nog kan en wil zijn. De lezing begint om 20.00 uur in de Lokhorstkerk, Pieterskerkstraat 1. Toegang is vrij, een vrijwillige bijdrage […]

Herfstfeest Coeli-club

De Coeli-club opent het seizoen met een etentje en activiteit op vrijdag 27 oktober in de Hartebrugkerk, Leiden. De activiteit is bedoeld voor middelbare scholieren  en studenten tot 20 jaar. Iedereen is welkom vanaf 18.30 uur voor de maaltijd. Later aanschuiven mag ook. Wij zijn rond 21.00 uur klaar. Voor meer informatie en om je […]

Sint Jan op een kier

Sinds de tijdelijke sluiting eind 2016 van de kerk aan de Zuidbuurtseweg is er veel werk verzet met betrekking tot de renovatie. Er lag een tijdschema van een jaar op tafel maar door allerlei praktische oorzaken is de verbouwing uitgelopen. We hebben een nieuw doel gesteld voor de feestelijk heropening, te weten maart/april 2018. De beheercommissie […]

7 oktober Leidse kerkmuziekdag

7 oktober 2017 is de derde Leidse kerkmuziekdag. Het is dit jaar 500 jaar geleden dat Maarten Luther volgens de overleveringen zijn 95 stellingen aan de deur van de Slotkerk in Wittenberg ophing. Luther zette daarmee tal van veranderingen in gang. Hij was bijvoorbeeld een groot voorstander van het zingen in de kerk in de […]

lezing komende zondag

  22 okt 2017 evangelielezing uit  Matteüs 22,15-21 “In die tijd gingen de Farizeeën onder elkaar beraadslagen hoe ze Jezus in zijn eigen woorden konden vangen. Zij stuurden hun leerlingen met de Herodianen op Hem af met de vraag: “Meester, wij weten dat Gij oprecht zijt en de weg van God in oprechtheid leert; Gij […]